Stredné školy a odborné učilištia

 • 1 - Monitoring

  Bez obmedzení

 • 2 - Stupeň ostražitosti I.

  Bez obmedzení

 • 3 - Stupeň ostražitosti II.

  Bez obmedzení

 • 4 - Stupeň varovania I.

  Otvorené, prezenčná výuka

  test zamestnancov, test zákonného zástupcu a žiaka (alebo len plnoletého žiaka), platnosť testu 7 dní

  Link
 • 5 - Stupeň varovania II.

  Posledný ročník prezenčne. Odborné učilištia a praktické školy prezenčne. Stredné zdravotnícke školy prezenčne. SŠ pre znevýhodnených žiakov prezenčne.

  test zamestnancov, test zákonného zástupcu a žiaka (alebo len plnoletého žiaka), platnosť testu 7 dní

  Link
 • 6 - Stupeň varovania III.

  Posledný ročník prezenčne. Odborné učilištia a praktické školy prezenčne. Stredné zdravotnícke školy prezenčne. SŠ pre znevýhodnených žiakov prezenčne.

  test zamestnancov, test zákonného zástupcu a žiaka (alebo len plnoletého žiaka), platnosť testu 7 dní

  Link
 • 7 - Stupeň varovania IV.

  Posledný ročník prezenčne. Ostatné ročníky dištančne ALEBO v skupinkách 5+1 (ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania). Odborné učilištia a praktické školy prezenčne. Stredné zdravotnícke školy prezenčne. SŠ pre znevýhodnených žiakov prezenčne.

  test zamestnancov a pri prezenčnom vzdelávaní 5+1 aj test zákonného zástupcu a žiaka (alebo len plnoletého žiaka), platnosť testu 7 dní

  Link
arrow

Späť na okres