Obmedzenie pohybu 5:00-21:00

 • 1 - Monitoring

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

 • 2 - Stupeň ostražitosti I.

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

 • 3 - Stupeň ostražitosti II.

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

 • 4 - Stupeň varovania I.

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

 • 5 - Stupeň varovania II.

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

 • 6 - Stupeň varovania III.

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

 • 7 - Stupeň varovania IV.

  Puscili nas z retazky konecne :D :D :D

  Tento zákaz má 29 výnimiek - nájdete ich na priloženom odkaze alebo na konci zoznamu opatrení v aplikácií

  Link
arrow

Späť na okres